Kategoria: 5G

Fantom atomowy

W artykule opisaliśmy wyniki badań fantomów pola torsyjnego powstałych na skutek aktywności współczesnych elektrowni atomowych i starożytnych wybuchów jądrowych. Z uzyskanych badań wynika ogromna trwałość tych fantomów, które jak się… Read more »

Nowotwory bez winowajców

W pracy przedstawiono ewidentne przykłady wskazujące na decydujący udział urządzeń nadawczych w powstawaniu nowotworów. Przytoczono zbieżne dane epidemiologiczne umieralności na nowotwory z trzema skokami wzrostu emisji pól elektromagnetycznych związanych z… Read more »