Kategoria: FORUM ŚWIADOMYCH WYBORCÓW

Koalicja Polska Wolna od 5G

WIĘCEJ aktualnych informacji i działań na stronie Koalicji Polska Wolna od 5G, którą zainicjowaliśmy i współtworzymy jako grupa My Wolni Ludzie. Jadwiga Łopata i Julian Rose są doradcami Komisji Sterującej tej… Read more »

Claire Edwards

Claire Edwards,(tytuły naukowe: BA Hons, MA) pracowała w latach 1999–2017 dla Organizacji Narodów Zjednoczonych jako redaktor i trener. Jest współautorką Międzynarodowego Apelu – Stop 5G na Ziemi i Kosmosie (www.5gspaceappeal.org)…. Read more »

MATERIAŁY POKONFERENCYJNE

FORUM ŚWIADOMYCH WYBORCÓW „Schorowany niewolnik czy zdrowy i wolny Polak” Miejsce: Kraków, Hotel Europejski, ul. Lubicz 5 Data: 5.10.2019 (sobota). Organizator: My Wolni Ludzie www.mywolniludzie.net Patronat medialny: NTV Janusza Zagórskiego… Read more »

Wiktor Gołuszko

Wiktor Gołuszko jest poetą, pisarzem, kompozytorem, prelegentem, mentorem, doradcą ds. rozwoju potencjału twórczego, założycielem i dyrektorem Co-Evolution Institute. Publikował w większości polskich czasopism literackich i społeczno-kulturalnych. Jego wiersz: „Ostatnia Wieczerza”… Read more »

Jadwiga Łopata

Jadwiga Łopata- inicjatorka i współzałożycielka Europejskiego Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki-ECEAT, Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC., Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO. Od 25 lat aktywnie działa na rzecz ochrony i… Read more »

Julian Rose

Sir Julian Rose – współzałożyciel i prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC www.icppc.pl oraz współzałożyciel Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO. Właściciel jednego z pierwszych ekologicznych gospodarstw w Anglii, działacz społeczny. Wieloletni… Read more »

Justyna Socha

Justyna Socha – matka czwórki dzieci, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, dziennikarka Warszawskiej Gazety i Zdrowia bez leków, asystent społeczny posła Pawła Skuteckiego. Jako pełnomocnik Komitetu Obywatelskiej… Read more »

Jacek Nowak

Dr Jacek J. Nowak, emerytowany profesor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie I. Specjalizuje się w zakresie: 1) podstaw zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) i zarządzania ekologicznego, a w tym bezpieczeństwa żywieniowego… Read more »