Spotkanie wyborczo-organizacyjne Koalicji „Polska Wolna od 5G”

Spotkanie wyborczo-organizacyjne Koalicji „Polska Wolna od 5G” powstałej podczas konferencji „Polska strefą wolną od 5G”, Kraków, 28 luty 2019, zorganizowanej przez grupę inicjatywną MY WOLNI LUDZIE http://mywolniludzie.net

13 kwietnia 2019, Kraków
Hotel BW Plus Kraków Old Town – ul. św Gertrudy 6, Sala Konferencyjne Parkowa

Program spotkania:

11:00 – REJESTRACJA uczestników.
Powitanie i odczytanie/przypomnienie treści Porozumienia – Jadwiga Łopata i Julian Rose w imieniu grupy My Wolni Ludzie
11:30 – Wybory Komisji Sterującej (KS):
Zgłaszania kandydatów do Komisji Sterującej „Koalicji Polska Wolna od 5G” (każdy Koalicjant może zgłosić swoją kandydaturę lub innej osoby) – zapisujemy nazwiska na tablicy.
Każdy z kandydatów ma 3 minuty aby powiedzieć o sobie to co uważa, że jest najważniejsze dla osób, które będą głosowały/wybierały skład KS. Proponujemy aby wybrać do KS około 10 osób. A więc kandydatów może być np. 20.
Głosowanie jawne, do KS wchodzą te osoby, które uzyskają najwięcej głosów.
13:00 – Przerwa podczas której nowo wybrani członkowie KS wybierają ze swojego grona sekretarza/y (proponujemy 2) i jak zechcą też podgrupy np. naukowa, do działań bezpośrednich, do szybkich odpowiedzi/pisania listów/apeli.
13:30 – Prowadzenie spotkania przejmują członkowie KS. Zgłaszanie przez uczestników spotkania KONKRETNYCH działań/zadań (z krótkim opisem dlaczego i jak je można realizować), które powinniśmy zrealizować w roku 2019 jako Koalicja
14:30 – Wybór najważniejszych zadań/działań i wpisanie ich do programu na 2019. 15:00 – Podsumowanie

15:30 ZAKOŃCZENIE

Informacje o Koalicji:
Tutaj można ściągnąć OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO KOALICJI „POLSKA WOLNA OD 5G”
http://mywolniludzie.net/wiadomosci/porozumienie-w-sprawie-utworzenia-koalicji-polska-wolna-od-5g/#oswiadczenie
POROZUMIENIE W SPRAWIE UTWORZENIA KOALICJI ‚POLSKA WOLNA OD 5G’
http://mywolniludzie.net/wiadomosci/porozumienie-w-sprawie-utworzenia-koalicji-polska-wolna-od-5g/